Als ondernemer ben je mogelijk afhankelijk van een tijdige betaling van je facturen door debiteuren. Op het moment dat een debiteur diens rekening niet tijdig betaalt, brengt dit de cashflow van je organisatie in gevaar. Het maakt in het ergste geval, dat je ook je eigen leveranciers of bijvoorbeeld medewerkers niet kunt betalen. Kies voor de hulp van een deurwaarder van een partij als Juristu, om de openstaande facturen betaald te krijgen. Een dergelijke partij helpt je bij het doorlopen van het volledige incassotraject. Vaak op basis van no cure, no pay. Zo is het risico wat je als ondernemer loopt bij het inschakelen van een deurwaarder minimaal. In dit artikel lees je er meer over. 

Aan de slag met het inschakelen van een deurwaarder 
In de basis kan voor iedere openstaande factuur een incassotraject worden opgestart. Houd hierbij rekening met het feit, dat er vaak minimale incassokosten worden berekend. Het maakt dat het laten incasseren van een factuur van enkele tientallen euro’s mogelijk niet rendabel is. Het inschakelen van een jurist voor het incasseren van openstaande facturen betekent concreet dat deze partij start met het versturen van aanmaningen. Mocht dat niet afdoende zijn, dan kan er een deurwaarder worden ingezet als extra drukmiddel. Het voordeel van een partij met juristen is dat zij hulp kunnen bieden bij gerechtelijke stappen. Iets wat veel incassobureaus zonder juristen vaak niet kunne; het ontbreekt hen aan de juiste kennis. 

Facturen niet betaald door lopend conflict 
Het feit dat een afnemer diens facturen niet betaalt kan verschillende redenen hebben. Denk aan de situatie waarin er sprake is van een conflict over de geleverde diensten of producten; mogelijk is de afnemer niet tevreden. Bij zo’n conflict wens je als ondernemer juridisch advies over de te zetten stappen om tot een oplossing te komen. Niet altijd is het verstandig direct voor een juridische procedure te kiezen. Door te kiezen voor rechtsbijstand, heb je als ondernemer altijd een jurist aan je zijde in dergelijke situaties. Klik hier voor meer informatie over rechtsbijstand in conflictsituaties. 

Rechtsbijstand in andere situatie inschakelen 
Overigens is rechtsbijstand niet alleen wenselijk bij conflicten over openstaande facturen of de kwaliteit van geleverde diensten en producten. Denk ook aan juridisch advies wat je geboden wordt wanneer je voor het eerst personeel aan wilt nemen en nog twijfelt over de inhoud van de aangeboden arbeidsovereenkomst. Een jurist kan met je meelezen en je persoonlijk adviseren.