In Nederland is de pensioenleeftijd de afgelopen jaren flink gestegen. Waar vroeger de meeste mensen met pensioen gingen op hun 65e, ligt de huidige pensioenleeftijd op 67 jaar. Maar hoe wordt deze pensioenleeftijd nu eigenlijk berekend? En wat zijn de factoren die hier invloed op hebben? In dit artikel worden deze vragen beantwoord en krijg je inzicht in het proces van het berekenen van je pensioenleeftijd.

De AOW-leeftijd

De pensioenleeftijd in Nederland is direct gekoppeld aan de AOW-leeftijd. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen dat door de overheid wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW-leeftijd wordt bepaald door de overheid en wordt geleidelijk aan verhoogd. Momenteel is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden, maar deze zal in de toekomst nog verder stijgen.

De pensioenleeftijd en het pensioenakkoord

Naast de AOW-leeftijd is er ook nog de pensioenleeftijd die wordt gehanteerd door pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Dit is vaak gelijk aan de AOW-leeftijd, maar kan ook afwijken. In het recente pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioenleeftijd gekoppeld zal worden aan de levensverwachting. Hierdoor zal de pensioenleeftijd in de toekomst flexibeler worden en kunnen verschillende factoren invloed hebben op het moment waarop je met pensioen kunt gaan.

Factoren die invloed hebben op de pensioenleeftijd

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de berekening van je pensioenleeftijd. Ten eerste is er de leeftijd waarop je bent begonnen met werken. Hoe eerder je bent begonnen met werken, hoe langer je waarschijnlijk kunt werken voordat je met pensioen gaat. Daarnaast speelt ook het aantal jaren dat je hebt gewerkt een rol. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe eerder je met pensioen kunt gaan.

Een andere belangrijke factor is het inkomen dat je hebt verdiend tijdens je werkzame leven. Hoe hoger je inkomen, hoe meer pensioen je hebt opgebouwd en hoe eerder je met pensioen kunt gaan. Het is dus van belang om tijdens je carrière voldoende inkomen te genereren om een goed pensioen op te bouwen.

Ook de hoogte van het pensioen dat je wilt ontvangen heeft invloed op de pensioenleeftijd. Als je een hoger pensioen wilt ontvangen, zul je waarschijnlijk langer moeten doorwerken om dit te kunnen realiseren. Het is daarom belangrijk om tijdig te starten met het plannen van je pensioen en eventueel extra maatregelen te nemen, zoals het afsluiten van een aanvullend pensioen.

Pensioenleeftijd berekenen

Voor je pensioenleeftijd berekenen, kun je gebruik maken van online tools die hiervoor beschikbaar zijn. Deze tools vragen om informatie zoals je geboortedatum, je salaris en je gewenste pensioenleeftijd. Op basis van deze gegevens wordt een indicatie gegeven van de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan. Het is belangrijk om te realiseren dat deze berekeningen slechts een indicatie zijn en dat de daadwerkelijke pensioenleeftijd kan afwijken.

Daarnaast is het verstandig om regelmatig je pensioenoverzicht te bekijken. Hierin staat vermeld hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat de verwachte pensioenleeftijd is. Door regelmatig je pensioenoverzicht te controleren, kun je tijdig actie ondernemen als je pensioenopbouw achterblijft of als je verwachte pensioenleeftijd verandert.